28 Eylül 2010 Salı

Dodd–Frank Wall Street Reformu ve Tüketici Koruma Yasası


Sizlerle, ABD'deki yasanan ve finansal kurumların büyük sorumluluğunun olduğu finansal krizin tekrarlanmaması için çıkarılan Dodd-Frank yasasından bahsedeceğim. Bu yazının ileride blogumda yazacağım yazılar için iyi bir dayanak olacağını düşünüyorum.

Bu yılın temmuz ayında ABD'de 2007-2010 arasındaki finansal krizin ardından finansal düzenlemelerin değişiklikler yapılmasına dair çıkarılan bu yasanın amacı "Çok büyük olduğu için batmasına göz yummama uygulamasının sona erdirilmesi, Amerikan vergi ödeyicilerinin, şirket kurtarmaların sona erdirilerek korunması, tüketicilerin ayartıcı finansal hizmet uygulamalarından korunması ve
diğer amaçlar için finansal sistemde hesap verme yükümlülüğünün ve şeffaflığın arttırılması yoluyla Birleşik Devletler'de finansal istikrarın teşvik edilmesidir."
Yasa, varolan düzenleme yapısını, Federal Reserve yasasında şeffaflığı teşvik edici ve ek değişikliklerle düzenlemeler yaparak, bazı eski düzenleyici kurumları birleştirerek veya kaldırarak, sistemin bütününü etkileyen riske sahip olarak addettiği kurumların gözetimini arttıracak yeni düzenleyici kurumlar yaratarak değiştirmektedir. Yasa, ekonomiyi ve Amerikan tüketicilerini, yatırımcıları ve işletmeleri korumak, vergi ödeyenlerin finansal kurumların kurtarılmasını fonlamasını sona erdirmek, ekonominin istikrarında ileri derece bir uyarı sisteminin sağlanması, yönetici ücretleri ve kurumsal yönetişimde kuralların geliştirilmesi ve ekonomik durgunluğa neden olan yasal boşlukların elimine edilmesi için sert standartlar ve gözetimi yerleştiriyor. Yeni yaratılan önemli finansal gözetim kuruluşları, Financial Stability Oversight Council (Finansal İstikrar Gözetim Konsülü), Office of Financial Research (Finansal Araştırma Ofisi), ve Bureau of Consumer Financial Protection (Tüketici Finansal Koruma Bürosu) dur. Office of Thrift Supervision
(Verimlilik Gözetim Ofisi) ise elimine edilmiştir.

Bu Yasanın Öne Çıkan Noktaları:

Otorite ve bağımsızlıkla tüketicinin korunması
Çok büyük olduğu için batmasına göz yumulamayacak şirketlerin kurtarılmasının sona erdirilmesi
İleri seviye uyarı sistemi
Şeffalık ve egzotik enstrümanların hesap verilebilirliği
Yönetici ücretleri ve kurumsal yönetişim
Yatırımcıları koruma
Hesap ve kayıtlardaki düzenlemelerin güçlendirilmesi
 
Güçlü Bir Tüketici Finansal Koruma Gözetim Kurumu: Tüketici Finansal Koruma Bürosu

Bağımsız bir başkan: ABD Başkanı tarafından atanan ve Senato tarafından teyit edilen bağımsız bir yönetici tarafından yönetilecek bir kurum;
Bağımsız Bütçe: Federal Reserve sistemi tarafından sağlanan tahsis edilmiş bir bütçeye sahip olacak;
Bağımsız Kural Yazımı: Banka veya banka dışı finansal hizmetler ve ürünler sunan tüm finansal kurumları yönetmeye yönelik tüketiciyi korumaya yönelik kuralları bağımsız olarak yazma yetkisi var;
Teftiş ve Uygulama: 10 milyar doların üzerine varlığı olan banka ve kredi şirketleri ve mortgage ile ilgili tüm işletmeler, maaş kredisi, öğrenci kredisi sağlayanlar ve banka dışı büyük borç toplayıcılar ve tüketici raporlama ajansları gibi finansal şirketler için denetleme ve kanunları uygulatma yetkisi var;
Tüketici Korumaları: Office of the Comptroller of the Currency (Döviz Kuru Murakıbı Ofisi), Office of Thrift Supervision (Verimlilik İdaresi Ofisi) , Federal Deposit Insurance Corporation (Federal Mevduat Sigortası Şirketi), Federal Reserve, National Credit Union Administration (Ulusal Kredi Sendikası İdaresi), The Department of Housing and Urban Development (Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı), and Federal Trade Commission (Federal Ticaret Komisyonu) tarafından sorumlulukları üstlenilen tüketici korumasının kuvvetlendirilmesi ve konsolidasyonu. Aynı zamanda bireyler ve topluluklar için adil eşit muamele edecek şekilde kredilere erişmelerini sağlamak için federal kanunların uygulanmasını gözetleyecektir;
Hızlı Hareket Etme Yeteneğine Sahip Olma: Bu büro ile kötü anlaşmaları ve oyunları arayıp bulacak, tüketiciler, kötü işletme uygulamalarından korunmak için Kongre'nin kanun çıkarmasını beklemek zorunda kalmayacak;
Eğitim: Yeni bir Finansal Okuryazarlığı yaratılması;
Tüketici Hattı: Bir ulusal tüketici şikayet hattının yaratılması ve tüketicilerin ilk defa olarak ücretsiz bir telefon numarasını arayarak finansal ürünler ve hizmetlerle ilgili problemlerini iletmelerinin sağlanması;
Mali Sorumluluk: Tüketici koruması ile ilgili tek bir ofis sorumlu yapılmaktadır. Birçok kurumun sorumluluğu paylaşması, kimin neden sorumlu olduğunun bilinmesini zorlaştırmakta ve tarihsel olarak bir kişinin görev alanına düşmeyen gelişen sorunların boşlukta unutulmasına neden olmaktadır;
Banka Düzenleyicilerle Çalışmalar: Diğer düzenleyicilerle birlikte bankaların denetlenmesinde kanunsuz denetleme yükünün önlenmesini koordine etmektedir.  Bir tasarı yasalaşmadan ve düzenleyicilerin,  bankacılık sisteminin güvenini ve sağlamlığını veya finansal sistemin istikrarını  riske sokacak düzenlemelere itiraz için bir üst mahkemeye gitmeden önce düzenleyicilerle danışma içinde olur;
Açıkça Tanımlanmış Gözetim: Belli standartlara sahip işletmelerin dışarıda tutularak, küçük işletmelerin istemdışı olarak CFPB tarafından düzenlenmesi altına alınmasından korunması;

Bu yasanın getirdiği şartlar 16 başlıkta verilmiştir:

Başlık I - Finansal İstikrar:

Başlık II - Nizami Tasfiye Otoritesi

Başlık III - Yetkilerin Murakıp, FDIC ve FED'e Devredilmesi

Başlık IV - Hedge Fonlar ve Diğerlerinin Müşavirlerinin Düzenlenmesi

Başlık V - Sigorta
    Altbaşlık A: Federal Sigorta Ofisi
    Altbaşlık B: Eyalet Bazlı Sigorta Reformu

Başlık VI - Düzenlemelerde Geliştirmeler

Başlık VII - Wall Street Şeffaflığı ve Sorumluluğu

Başlık VIII - Ödeme, Takas ve Payment Saklama İdaresi

Başlık IX - Yatırımcı Koruması ve Menkul Kıymet Düzenlemelerinin Geliştirilmesi

Başlık X - Tüketici Finansal Koruma Bürosu

Başlık XI - Federal Reserve Sistem Şartları

Başlık XII - Esas Finansal Kurumlara Erişimin Geliştirilmesi

Başlık XIII - Geri Ödeme Yasası

Başlık XIV - Mortgage Reformu ve  and Yağmacılığı Önleyici Borç Verme Yasası
    Altbaşlık A - Konutlara Ait Mortgage Borçları Organizasyon Standartları
    Altbaşlık B - Minimum Mortgage Standartları
    Altbaşlık C - Yüksek Maliyetli Mortgageler
    Altbaşlık D - Konut Danışmanlık Ofisi
    Altbaşlık E - Mortgage Hizmeti
    Altbaşlık F - Değerleme Faaliyetleri
    Altbaşlık G - Mortgagelerin Çözülmesi ve Düzeltilmesi
    Altbaşlık H - Çeşitli Şartlar

Başlık XV - Çeşitli Şartlar

Başlık XVI - Kısım 1256 Sözleşmeleri
Bir "Kısım 1256" Sözleşmesi, Dahili Gelir Kanunu'nun 1256 nolu kısmında vergi şartları tanımlanan düzenlenli piyasalardaki futures sözleşmeleri, döviz kuru sözleşmeleri ve hisse içermeyen opsiyonları içermektedir.

Bir sonraki blog yazımda, Dodd-Frank yasasının da ışığında Türkiye'de özellikle sermaye piyasasında denetimi veya denetimsizliği irdelemeye çalışacağım.

Saygılarımla,

Besim Çalışkan


Kaynaklar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dodd%E2%80%93Frank_Wall_Street_Reform_and_Consumer_Protection_Act


http://banking.senate.gov/public/_files/070110_Dodd_Frank_Wall_Street_Reform_comprehensive_summary_Final.pdf

1 yorum:

  1. Son bir kaç yılda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak bir çok firmanın yok olması dolayı ile bir çok insanında işinden olmasına neden olan krizin menşe ülkesi olarak ABD nin böyle bir düzenlemeyi bugüne kadar ele almamış olması zaten başlı başına bir eksikliktir.
    Özelikle son krizle birlikte görüldüki gerek finans kurumları gerekse bankacılık sektörü ciddi alarm vermekte yeterli denetim yapılmadıgı gibi kriz ortamının kontrolü amacıyla bankalarda düzenlenen en son avrupa bankalarında ele alınan ileri düzey alarm ve uyarı prosedürününde aslında yetersiz oldugu gözlerden kaçmamıştır.
    Bugün halen açıklanan rakamlar göz önüne alındıgında gerek işsizlik ödenegine başvuru sayısı gerek açıklanan dönemsel bilanço rakamları gerekse tüketim egliminin azlıgı ve ticaretin yavaş seyretmesi bugün halen başta ABD olmak üzere bir çok ülkede kriz halen başlangıç seviyesine dönmemiştir.
    Bu tür uygulamalarda tek bir ülke yerine ekonomiye yön veren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak bir ekonomi ve finans politikası izleyerek bundan sonra doğabilecek sorunlara önlem alması daha dogru olacagı kanaatindeyim.

    YanıtlaSil