8 Aralık 2013 Pazar

Değer Katmak: Bir Büyük Resim Bakış Açısı


--------------------------------------------------------------------------------------------
Bu yazı IIA CEO ve Başkanı Sayın Richard Chambers'ın Audit&Risk web sitesinin aşağıdaki linkinde yer alan yazısının bir çevirisidir.
http://auditandrisk.org.uk/features/adding-value-a-big-picture-perspective
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İster güvence hizmeti verelim, istersek de bir danışman olarak işlev görelim, büyük resim bakış açımız kurumsal girişim ve faaliyetlerin geniş bir alanında anlamlı değişiklikler yapacaktır diye yazıyor IIA Küresel Başkan ve CEO’su Richard Chambers.

 Neredeyse iş dünyasının ufuklarıyla yolu çakışan her eğilim iç denetçilerin beceri ve uzmanlığından yararlanabilir (ve yararlanmalıdır). Bizim işimizin doğasında bizim büyük resmi görmemiz vardır. Bizim benzersiz bakış açımız paha biçilmez olabilir.

Biz sadece kurumlarımızın işyeri kültürü, riskleri, iç kontrol sistemi ve amaç ve hedeflerini derinliğine anlama özelliğini elimizde tutmuyor, aynı zamanda yönetişim, performans ve kurumsal sürdürülebilirlik konusunda önemli bir anlayışa da sahibiz. Ve ister güvence hizmeti sunalım veya ister danışmanlar olarak işlev gösterelim, bizim büyük resim bakış açımız kurumsal girişim ve faaliyetlerin geniş bir alanında anlamlı değişiklikler yapacaktır.

Özellikle belirgin olan bir eğilim entegre raporlamadır (IR-Integrated Reporting). Bu bir kurumun strateji, yönetişim, performans fırsatlarının zamanla değer yaratılmasına nasıl liderlik edeceğinin özlü bir şekilde aktarılması sürecidir; daha sürdürülebilir bir küresel ekonomiyi geliştirecek olan daha bilgili bir karar alma mekanizmasının oluşmasını sağlar. Aynı zamanda kurumların stratejilerini sürdürürken karşı karşıya kalacağı zorlukları ve iş modelleri ve performans üzerinde bunların potansiyel etkilerini tanımlar.

Uluslararası İç Raporlama Konseyi’nde  (IIRC- International Internal Reporting Council) 180,000 üyeli IIA’yi ve mesleğimizi temsil etmek benim için bir ayrıcalıktı. Nisan ayında konsey, entegre raporlama için önemli bir çerçeve çalışmasının ikinci taslağını yayınlamıştı. Entegre Raporlama çerçeve çalışması şunların raporlanması için rehberlik sağlamaktadır; bir kurumun değer yaratma kabiliyetinin desteklenmesine destek sağlayan yönetişim yapılanması; bir kurumun değer yaratma kabiliyetini etkileyen fırsat ve riskler; bir kurumun stratejik yönü ve bunun esnekliği ve kurumun ulaşılan stratejik amaçlarının kapsanması. 

Öyleyse, iç denetimin entegre raporlamadaki rolü nedir? Bir entegre raporda ölçümlerin güvenilirliği sürdürülebilirlik için esastır. Sağladığımız güvence paydaşların kurumların sağladığı bilgilerde daha fazla güven bulmalarına imkan sağlar. Aynı zamanda sadece işletme birimleri arasında ölçümlerin tutarlı bir şekilde iletilmesi değil, aynı zamanda paydaşlarla iletişimin geliştirilmesinde de biz Entegre Raporlama’nın kullanılmasına karar verilmesinde etkili olabiliriz. 

Entegre raporlamaya doğru bir eğilim bize danışman olarak değerimizi gösterme fırsatı verir. Bizim organizasyonun genelinde süreçlerin nasıl uygulamaya konulduğu konusunda bilgimiz var ve potansiyel riskler konusunda anlayışımızı öneri olarak sunabiliriz. Biz entegre raporlamayı kullanmanın faydalarını yöneticilere ve yönetim kuruluna bildirirken, iyileştirme için fırsatlara dikkat çekebilir, yönetim için Entegre Raporlamanın işleme konulması için daha iyi yollar tavsiye edebilir ve Entegre Raporlama sürecinin etkinliği ve verimliliği hakkında güvence verebiliriz. Uluslar arası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartarından 2100 nolu Standart yönetişime, risk yönetimine ve kontrol süreçlerine katkıda bulunmamızı gerekli görmektedir ve bizim entegre raporlamanın uygulanmaysa başlanmasına karar verilmesine olan desteğimiz de buna katkı sağlayacaktır. 

Konseyin CEO’Su Paul Druckman geçenlerde blogunda şunları yazmıştı: İç denetim mesleki stratejik bir fonsiyon olmanın ve değer katma ve korumanın yolları konusunda yönetime rehberlik sağlanmasında büyük hamleler yapmıştır. Kendisi bizim standartlarımız ve Entegre Raporlama Çerçeve Çalışmasının aynı hizada olmasıyla ispatlandığı gibi bunu entegre raporlamaya temel bir köprü olarak teşhis etmektedir.

IIA, sürdürülebilirliğin desteklenmesi için farklı şekillerde düşüncelere öncülük etmektedir. Entegre Raporlama ve İç Denetimin Gelişen Rolü konulu çalışma, Audit Executive Center (Denetim İdarecileri Merkezi)’in ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir bildirisidir the IIA’s response to the IIRC’s consultation draft ve Entegre Raporlama Çerçeve Çalışmasının son halini Aralık ayında görebileceksiniz.

Çeviren: Besim Çalışkan
Bu yazı IIA CEO ve Başkanı Richard Chambers'ın Audit&Risk web sitesinin aşağıdaki linkteki yazısının bir çevirisidir.
http://auditandrisk.org.uk/features/adding-value-a-big-picture-perspective

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder